Camera inspectie Mespelare

Camera inspectie dankzij rioolcamera’s voor nagaan van plaats van verstopping in de afvoer of riolering in Mespelare

De afvoerleidingen en riolering inwendig bekijken aan de hand van gesofisticeerde inspectie apparatuur, bestaande uit een HD rioolcamera en beeldscherm, heeft meerdere toepassingen. Vooreerst blijkt camera inspectie bijzonder nuttig om verstoppingsproblemen precies te lokaliseren. Nog aanleidingen voor camera inspectie zijn: opsporen lekkages, als voorbereiding van rioolrenovaties of om het volledige leidingsysteem in kaart te brengen bijvoorbeeld bij geplande verbouwingen, een verkoop, een betwisting, … Het beeldmateriaal kan worden opgeslagen en digitaal bezorgd. Ook de opmaak van een schriftelijk rapport behoort tot de opties.