Aquadrains reinigen Eksaarde

Aquadrains en lijngoten reinigen voor bedrijventerreinen en publieke of private parkings in Eksaarde

Aquadrains of afvoergoten kuisen volgens vast of variabel schema om alle blaren, zand, gruis, papier, peuken en ander fijn afval in één beweging te verwijderen. Goed onderhoud is de beste preventie tegen wateroverlast.